Delft Instituut Leerlingbegeleiding - "Meer dan alleen bijles"
 
 
Instituut voor huiswerkbegeleiding en privélessen op maat
 
HUISWERKBEGELEIDING

Voor leerlingen die het bij alle, of een aantal vakken, wat minder doen dan gewenst,
is de huiswerkbegeleiding een oplossing om verbetering van de studieresultaten te bereiken.

Dagelijks, van maandag tot en met vrijdag, zijn de leerlingen gedurende twee uur per dag bij ons om het huiswerk te maken, te laten controleren en een overzichtelijke planning te maken. Het huiswerk wordt gecontroleerd of het wel naar behoren gedaan is. Wanneer de leerling moeilijkheden heeft ondervonden bij het maken van het huiswerk, dan kunnen daarover vragen worden gesteld. Vervolgens zal er uitleg geven worden over de niet begrepen zaken. Alle vakken kunnen begeleid, getoetst en verbeterd worden .Ook huiswerk dat door piekbelasting thuis of op school gemaakt en/of geleerd is, wordt kort erna gecontroleerd en besproken.

Het "doen leren leren" speelt bij de huiswerkbegeleiding een belangrijke rol. Wij verplichten de leerlingen om, zoveel als mogelijk, op de dag dat het huiswerk is opgegeven voor bepaalde vakken, dat werk te maken en te leren en daarna te toetsen. Al is het opgegeven werk niet voor de volgende dag: toch maken en leren. De dag, vóór het werk klaar moet zijn, kan dan nog even benut worden om het geleerde nog eens na te zien. Een opmerking als: "ik krijg mijn werk niet af" is er dan niet meer bij, want wanneer het werk vandaag niet klaar is, dan kun je er morgen nog mee doorgaan. Repetities kunnen op deze wijze over meerdere dagen worden "uitgesmeerd" en behoeven niet op de avond vóór de dag waarop de repetitie wordt gegeven, te worden geleerd. Een rustiger studiepatroon is hiervan het gevolg met meestal betere resultaten.

Samen met de leerling wordt dagelijks een planning bijgehouden waarin een ieder (ook ouders via de mail) kan zien of alles "op schema" ligt en wat er eventueel nog voor huiswerk gedaan moet worden. Mocht dit laatste het geval zijn dan bent u, als ouder, hiervan op de hoogte. Uiteraard worden er met grote regelmaat controles uitgevoerd om te kijken of de leerling wel al zijn huiswerk netjes bijhoudt.

Nog enkele praktische zaken: de huiswerkgroep bestaat uit maximaal 15 leerlingen verdeeld over 2 blokken van +/- 2 uur. Er is gedurende de huiswerkbegeleiding voor iedere leerling een laptop beschikbaar met het programma Vista of Windows 7.Op de laptop wordt over het algemeen geleerd en getoetst aan de hand van licenties. Deze kunnen ook thuis gebruikt worden voor een optimaal resultaat. Het grootste rendement wordt verkregen door het laten doen, herhalen en controleren van de lesstof.

Wanneer uw dochter of zoon om de een of andere reden niet kan komen, ontvangen wij graag van u een berichtje hierover. Krijgen wij van u géén bericht, dan informeren wij u over de afwezig. Voor de huiswerkbegeleiding achten wij continuïteit van groot belang.
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint