Delft Instituut Leerlingbegeleiding - "Meer dan alleen bijles"
PRIVÉLESSEN

Wanneer uw zoon of dochter in één vak "tekenen van zwakte" vertoont, dan wordt er bijles gegeven op zaterdag. Privélessen zijn vaak een oplossing om de resultaten weer op het gewenste niveau te krijgen. Een privéles duurt 60 minuten, vindt éénmaal per week op een vast tijdstip plaats. De leerling moet er wel rekening mee houden dat er huiswerkopdrachten aan een privéles verbonden zijn.
 
EXAMENBEGELEIDING
 
Voor leerlingen in de examenklassen zijn er specifieke begeleidingsmogelijkheden. De individuele afstemming van die mogelijkheden kan in een oriënterend gesprek nader ingevuld worden. Te denken valt daarbij aan allerlei combinaties van begeleiding en bijles. In de meivakantie is er iedere dag examentraining in groepsvorm.
 
 
SPECIALISATIES
 
Studieproblemen, Studiemethodiek, Remedial Teaching, PDD-NOS, Huiswerkcontrole, Huiswerkbegeleiding, Hoogbegaafdheid, Examentraining, Dyslexie, Dyscalculie, Concentratiestoornis, CITO-toets begeleiding, Brugklasbegeleiding, Bijles, Basisonderwijs, Middelbaaronderwijs en ADHD.
 
 
OUDERCONTACTEN
 
In het nieuwe cursusjaar is het van ma t/m vrij vanaf 18.00 u mogelijk om met ons van gedachten te wisselen over de studieresultaten en van uw zoon of dochter.Twee keer per jaar vindt er een rapportbespreking plaats. Daarnaast wordt er ook een mogelijkheid geboden voor een effectief gesprek op de zaterdagmiddag.
 
 
CONTACTEN MET SCHOOL
 
Op het aanmeldingsformulier kunt u toestemming verlenen voor contacten en overleg met de school van uw zoon of dochter. Delft Instituut Leerlingbegeleiding werkt nauw samen met de drie middelbare scholen in Delft.
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint